Telefonnummer: 0761 – 16 49 99

Centralgatan 18, 365 42 Hovmantorp

Hej kära kund. Vi utvecklar just nu vår hemsida. Vi reserverar därför för eventuella felskrivningar av texter och priser.

Poolguide

Här har vi samlat de viktigaste sakerna som poolägare bör tänka på. Vi ger dig svar på dina funderingar förande skötsel av din pool, vårstart och vinterstängning.

 

Stänga poolen på hösten

 1. Stäng av värmepumpen när ni badat klart på hösten
  Justera pH-värdet till 7,0-7,4
  Låt reningsverket cirkulera poolvattnet och fortsätt med reducerad klorering till dess att
  vattentemperaturen i poolen understiger +10°C
  Tillsätt algmedel enligt rekommendation på förpackningen
 2. När vattentemperaturen inte överstiger 18 grader under ett dygn, och inte tenderar att stiga p g a väderförhållandena, så stänger ni av saltklorinatorn. (Den har ingen funktion när vattentemperaturen är under 18 grader)
 3. Borsta poolsidorna rena och bottensug noggrant så att poolen blir riktigt ren
  Chockklorera poolen
  Backspola filtret ordentligt i 3-5 minuter
  Ställ därefter centralventilens handtag på avlopp
 4. Bryt strömmen i huvudcentralen
 5. Sänk vattnet till ca 5 cm under breddavloppet (För att göra detta krävs en dränkbar pump)
  Sätt i vinterpluggar i inlopp och töm slangar på vatten alternativt sänk ner vattnet
  5 cm under inloppet
  Vattennivån i poolen får ej understiga 1 meter. Om inloppen sitter för lågt skall vinterpluggar
  användas eller så skall väggarna stöttas upp med stöttor så att de inte trycks inåt
 6. Tag ur silkorgen och klaffluckan ur breddavloppet
 7. Lossa pumpens lock och tag ur silkorgen
  Dränera pumpen på vatten genom att ta bort avtappningspluggarna på pumphus och
  förfilterhus. Står pumpen utomhus bör pumpen demonteras och förvaras inomhus.
 8. Dränera sandfiltret på vatten genom att lossa avtappningspluggen i botten
  Tag bort manometern på filtrets centralventil
 9. Tag upp belysningsinsatsen och lägg den i en påse
  Lägg upp den på kanten av poolen eller sänk ner den på botten av poolen.
 10. Dränera värmepumpen på vatten eller ställ den frostfritt (följ tillverkarens anvisningar)
 11. Täck över poolen!

  Att tänka på
  - För pooltak: Håll koll så att det inte blir för mycket belastning av snö, max 25-30 cm
  - Obs! Vissa poolskydd klarar inte snöbelastning. I dessa fall kan korrugerade vinterplåtar användas
  - Ställ allt som kan frysa sönder frostfritt
  - Vattnet skall alltid hållas rent från smuts, typ löv och sand mm. Dammsug lite då och då tills ni vinterstänger helt (vattentemperatur under 10 grader)
  - Töm slangar och rör på vatten*Instruktioner gäller för Poolcirkelns produkter

Checklista - öppna poolen på våren

 1. När vattentemperaturen är över 12 grader så fyller ni på vatten i poolen
  Montera tillbaka allt som togs bort på hösten
  Starta pumpen och justera pH-värdet
  Chockklorera och lägg i algmedel enligt anvisningar
 2. När vattentemperaturen når 18 grader/dygn så startar ni saltklorinatorn kontrollera saltmängden i poolen med teststicka för salt.
 3. Sätt på värmepump när ni tycker att det är dags att bada

Ladda hem Checklista

Stänga poolen på hösten