Telefonnummer: 0761 – 16 49 99

Centralgatan 18, 365 42 Hovmantorp

Hej kära kund. Vi utvecklar just nu vår hemsida. Vi reserverar därför för eventuella felskrivningar av texter och priser.

h

Leverans & Villkor

Allmänt

• Poolens angivna mått avser yttermått, glasfiberpooler är mått anpassade utifrån produktform.

• Vi reserverar oss dock för mindre avvikelse utifrån tillverkarens eventuella justering av produktform

• Vid köp av kantsten så kan dessa behöva tillpassas/kapas för bästa passform, gäller framför allt vid trappor, midjan på åttan och liknande poolformer.

• Vid vattenfyllning av en rektangulär pool ovan mark, får man räkna med att väggarna/väggelementen kan komma att ”röra sig” lite av vattentrycket som skapas, detta är helt naturligt och en förutsättning för denna typ av konstruktion.

• Poolcirkeln har rekommenderade installationsmanualer till varje poolsort och produkt som måste följas för att garantin på produkterna ska gälla.

Priser

• Priserna på hemsidan/katalogen gäller tills vidare, moms (25 %) är inräknad i alla priser exklusive frakt. Ändras momsen eller valutan, justeras våra priser motsvarande. Vi reserverar oss för pris- och konstruktionsändringar, samt eventuella tryckfel på vår hemsida.

Betalningsvillkor

• Poolpaket, 10 % av köpesumman i handpenning vid order, resterande vid leverans förskottsbetalning på hela beloppet innan avlastning.

• Spabad 10 % av köpesumman i handpenning vid order, resterande vid leverans alternativt förskottsbetalning på hela beloppet. Övriga varor expedieras mot efterkrav (företagspaket /postpaket)

• Betalning av pool & spabad skall ske genom inbetalning på vårt bankgiro alternativt direktöverföring eller bankkort (ej kreditkort). Hela order summan måste synas på vårt konto innan avlastning sker på leverans adressen.

Offert

Det är viktigt för oss när ni behär offert att ni anger vilken poolmodell ni vill ha. Önskar ni beställa pooltak till en redan befintlig pool är det viktigt att ni anger de exakta måtten på poolen.

Glöm inte att uppge namn och adress dit varorna ska levereras så vi kan räkna ut korrekta fraktpriser.
Det är också viktigt att ni bifogar ett telefonnummer där vi kan nå er.

Fraktvillkor

• Fraktritt på bil till Er adress gäller vid fraktfri leverans, avlastning inkluderas således ej.

• OBS! Vid leverans av poolpaket, poolöverdrag, spabad eller vid andra tunga lyft krävs lossningshjälp alternativt kranbil eller truck etc, detta bokas direkt av kund och bekostas av kund

• I övrigt efter skriftlig överenskommelse med Poolcirkeln.

Fraktpriser tillbehör

• Fraktpriser på övriga tillbehör tillkommer. (om inget annat är överenskommet genom offert)

Leverans

OBS! Samtliga leveranstider räknas från det att ordern är bekräftad (betalningen är registrerad på Poolcirkelns konto), ej från orderdatum. Leveranstid (vecka) för beställda poolpaket/pooltak & spabad måste vara överenskommet innan betalning till Poolcirkeln

• De flesta varorna levereras omgående från vårt lager eller från fabrik. Order före klockan 12.00 expedierar vi i regel inom 48 timmar.

• Normal leveranstid för ett pool/spa paket 4-6 veckor (kan öka vid högsäsong ellervid specialbeställningar).

• Leveranstid för poolöverdrag och vinterplåtar är normalt 2-4 veckor, kan variera under säsong.

• Vid beställning av komplett poolpaket så kommer flera leveranser med material beroende på vad som ingår i paketet (ex. pool, pooltak extra utrusting = tre separata leveranser) och leveranstiden och frakter kan variera.

Installation/Entreprenad

• Poolcirkeln utför ej montering, grävning, service ej heller el installationer. ( om inget annat är bestämt genom offert )

• Anlitad installatör/entreprenör är ansvarig för att arbetet utförs korrekt. – All dialog angående installation/entreprenad skall föras direkt med representant för Poolcirkeln och installatör/entreprenör.

Var noggrann med installatörer och entreprenörer har dom behörigheter och kunskaper som krävs och att företagen är försäkrade mot ev skada gjord vid installation av Poolcirkelns produkter.

Efterkrav

• Förskottsbetalning bankgiro eller direkt insättning på bankkonto. (Transportföretagen tar Ej i mot kontanter mm)

Skadestånd – ersättning

• Poolcirkeln ersätter inte kostnader för fel som uppstår för kund orsakad av exempelvis: hantverkare, transportörer, lyft med kranbil (eller motsvarande) markentreprenörer (typ grävmaskin eller liknande) ej heller för eventuellt sen leverans, fel i leverans, trasigt gods eller annan orsak.

• Vi rekommenderar att du som kund beställer varorna i god tid innan montering, samt kontrollerar vid leverans att allt gods är komplett/rätt och helt. Detta är av avgörande betydelse för att inga problem skall uppstå vid monteringen eller vid eventuell reklamation. OBS! om varorna är skadade vid leverans skriv EJ på fraktsedeln och kontakta omgående Poolcirkeln.

Garantier

• Under förutsättning att köparen följer monterings- och skötselanvisningar i enlighet med säljarens instruktioner, har alla våra produkter ett års garanti på eventuella tillverknings- och materialfel från leveransdagen, detta gäller ej delar som byts ut på garanti. För våra pooler & pool tak och spabad hänvisar vi till garanti för respektive produkt.

• En förutsättning för att garantin på skall gälla är att poolen står torrt m.a.o. fungerande dränering är utförd . Under inga omständigheter får man använda poolen som bärande konstruktion poolen skall vara fristående.

• Garantin gäller inte vid skador som uppstår p.g.a. påverkan av frätande syror (vätskor), ogräsbekämpningsmedel, lutning(ar) eller liknande eller annan mekanisk skada. Obs! vid garantireparation/service av spabad står inte Poolcirkeln för demontera av trall etc. eller för lyft av spabad om detta skulle krävas. Det åligger kund att se till att en tekniker har lätt åtkomst till spabadets service lucka för att kunna genomföra nödvändig service.

• Varan skall vara använd med gott omdöme och i normal omfattning till det avsedda ändamålet. Säljarens ansvar är begränsat till leverans av ny vara, reparation eller viss återbetalning av köpeskillingen enligt säljarens val. Såvitt inte annat överenskommit svarar köparen för fraktkostnaden till leverantören, demontering av defekt detalj och återuppsättning av utbytt eller reparerad enhet.

• Garantin omfattar dock inte normala förslitningsdetaljer såsom glödlampor, packningar, axeltätningar och dylikt, inte heller skador som orsakats av strömbortfall, strömstötar eller andra yttre orsaker, ej heller för korrosions- och deformationsskador orsakade av för hög temperatur, för höga kloreller salthalter, felaktigt pH-värde och alkalinitet. I inget fall kan säljaren göras ansvarig för direkta eller indirekta skador, följdskador eller förluster för köparen om produkten modifieras då upphör även produktens ev gällande garantin.
Garantin gäller ej heller för köldskador snö eller för frysning (is)

• Serviceteknikerna för garantireparationer anlitas av Poolcirkeln (eller efter skriftlig överenskommelse ).

Returer

• Vid retur av vara görs ett returavdrag på 25 %.

• Returfrakt betalas av kund.

• Returer måste returneras i oskadat originalemballage.

• Specialbeställningar (ex. liner med specialmått) kan ej returneras.

OBS! returnerade varor skall skickas med företagspaket. Till av oss angiven adress.

Reklamationer

• Innan eventuell reklamation, kontrollera att ni inte missat något i Poolcirkelns köpevillkor.

• Reklamation av vara skall ske så snart felet upptäcks eller inom skälig tid.

• Vid reklamation av vara måste varan skickas till Poolcirkeln för kontroll/reparation. Om köparen vill ha en ny vara skickad innan vi fått den gamla måste kunden betala för den nya varan, vi skickar ev. kredit när vi mottagit den reklamerade varan och godkänt reklamationen.

• Alla reklamationer skall göras skriftligen till Poolcirkeln.

• Posta inköpskvitto och foto på skada.

• Foto går också bra att e-posta till kontakt@poolcirkeln.se

• Force Majeure Arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering, valutarestriktioner, materialbrist, tillgångsbrist gällande transportmedel, fel i leveranser från underleverantör etc. eller omständighet av vad slag det må vara utom vår kontroll som inverkar på avtalade priser och leveransens fullgörande, berättigar säljaren efter eget val till förlängning av leveranstiden eller till att helt eller delvis annullera avtalet utan skyldighet för säljaren att här för utgiva ersättning.